در حال حاضر در حال کاوش در:علمی

روشهای تحقیق کیفی از نظریه تا عمل (دو جلدی)

تالیف: دکتر مصطفی ازکیا قیمت(مجموع دو جلد):۹۸۰۰۰۰ ریال

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر احمد سرداری، وحید نقشینه قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

دارو مسئله پزشکی قرن

دکتر جلال مصطفوی کاشانی قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

چگونه مسئله را حل کنیم

احمد آرام قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال

تائوی فیزیک

حبیب الله دادفرما قیمت: ۲۱۰۰۰ ریال

تاریخچه زمان

حبیب الله دادفرما قیمت: ۱۹۰۰۰ ریال

صفحات قدیمی تر«