در حال حاضر در حال کاوش در:سیاسی

عملیات سایبری و توسل به زور در حقوق بین الملل

تالیف:محموداخلاقی_(موسسه مطالعات فضای مجازی) قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال

دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قرن ۲۱

تالیف:فرج الله تردست قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال

چالش های پیش روی ایالات متحده در مواجهه با حکمرانی و امنیت سایبری

تالیف:یونس زنگی آبادی – (فرماندهی سایبری سازمان اطلاعات سپاه) قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال

فرانکلین در تهران(نیمه پنهان جلد شصت و چهارم)

تالیف:سعید مستغاثی قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

سینما توگراف(نیمه پنهان جلد شصت و دوم)

تالیف:سعید مستغاثی قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

ادوارد براون (نیمه پنهان جلد شصت ویکم)

تالیف: پروین نخعی مقدم قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

صفحات قدیمی تر«