چالش های پیش روی ایالات متحده در مواجهه با حکمرانی و امنیت سایبری

تالیف:یونس زنگی آبادی – (فرماندهی سایبری سازمان اطلاعات سپاه)
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال

gao jeld